Ved feilmelding / Service på

Kabel-Tv så er vår servicetid:

Mandag til fredag kl. 08.00 til kl. 20.00

Lørdag og søndag kl. 10.00 til 18.00

Tlf: 22 23 01 61

Sjekkliste før feilmelding:

TV

Mangler du kanaler?

De fleste produsenter av TV-apparater har forskjellige løsninger på søkefunksjonene.

Sjekk bruksavnisningen for din TV eller henvend deg til forhandleren hvor du kjøpte TV`n.

Har du snø på skjermen, eller er signalene blitt borte?

Kontroller at alle antennekabler er riktig koblet.

Har du flere TV apparater, sjekk om feilen også gjelder disse.

Sjekk om naboen også har problemer.

Har du forstyrrelser i bildet, eller er bildet kornete?

Bytt antennekabel, skjermet type. Har du galvanisk skille, eller et T-ledd/splitter som fordeler signalet til flere TV-apparat, prøv å fjerne dette.

Er lyden borte på alle eller enkelte kanaler?

Sjekk at mutefunksjonen på TV eller dekoder ikke er satt i funksjon.

Sjekk at volumkontroll på TV eller dekoder ikke er avslått.

Sjekk stereoinnstillingene på¨TV- apparatet.

Bredbånd

Problemer med å komme på nett?

Ta ut støpselet på modem og skru av PC, vent i 20 sekunder, koble til modem og PC.

  • Sjekk at støpsel til alle enheter står i stikkontakten.
  • Sjekk at alle enheter er slått på, og at kontrollampene lyser som de skal.
  • Sjekk at nettverkskabelen er riktig festet mellom modem og PC, og at det lyser ved nettverkskontakten i din PC.

Trådløs router, prøv først å koble direkte fra modem til PC med kabel. Får du da kontakt med internett, så er problemet det trådløse.

  • Sjekk at den trådløse nettverktilkoblingen på PC er aktivert.

Virker det fortsatt ikke, og du har trådløs router fra Sogn-Service, ta kontakt med oss.

Dersom det viser seg under service, at feilen skyldes et dårlig internanlegg, eller noen av de ovennevnte feilkilder, vil kunden kunne bli fakturert ved utbedring av dette.